ภาษาไทย | English | เทียบเวลามาตรฐาน

รูปโลโก้ 100 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27 พฤศจิกายน 2555
  • รูปโลโก้ 100 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    2012-11-27 | ขนาดไฟล์ 9.75 KB

รูปโลโก้ 100 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"Inspiration Imagination Innovation"

"สร้างแรงบันดาลใจ  ใช้จินตนาการ สู่งานนวัตกรรม"

 

Download::

 

หากท่านต้องการใช้โลโก้ 100 ปี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับกิจกรรมภายในหน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์ ท่านสามรถดาวน์โหลดไปเพื่อใช้งานได้เลย

ส่วนหน่วยงานภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ หรือบริษัทห้างร้าน จะใช้โลโก้ 100 ปี ให้ติดต่อขอใช้ที่ ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรฯ 02-2185000