ภาษาไทย | English | เทียบเวลามาตรฐาน

เปิดตัวการค้นพบ "แมงมุมฝาปิดโบราณ" ชนิดใหม่ของโลกในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

14 กันยายน 2560

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ โทร. 02 218 5272