ภาษาไทย | English | เทียบเวลามาตรฐาน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ National Museum of Marine Biology and Aquarium ของประเทศไต้หวัน จัดนิทรรศการโรงพยาบาลปะการัง (Coral Hospital)

20 กันยายน 2560

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ 

ร่วมกับ National Museum of Marine Biology and Aquarium ของประเทศไต้หวัน 

จัดนิทรรศการโรงพยาบาลปะการัง (Coral Hospital)

ณ บริเวณโถงชั้น 1  อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร 

ระหว่างวันที่ 15 กันยายน -4 ธันวาคม 2560