ภาษาไทย | English | เทียบเวลามาตรฐาน

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

24 กันยายน 2561
  • NPRCT_CU_SymposiumProgramme

    2018-09-24 | ขนาดไฟล์ 2.00 MB

ก้าวสู่ระดับงานวิจัยและพัฒนางานด้านชีวการแพทย์อย่างครบวงจรในประเทศ ทั้งงานวิจัย ยา วัคซีน และเวชภัณฑ์

ยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนาเพื่อมวลมนุษยชาติและเชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

“Non-Human Primates in Biomedical Research: Industry-Academic Partnerships in Solving Global Health Problems”

พบกับวิทยากรนักวิจัยชั้นนำระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้ความรู้ในการนำงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการ สู่งานวิจัยระดับ non-clinical study

ที่มีศักยภาพในการพัฒนาใช้จริงในมนุษย์

พิเศษสำหรับนักวิจัยชาวไทย ค่าลงทะเบียนเพียง 2,000 บาทเมื่อลงทะเบียนก่อน 15 ตุลาคมนี้

 ชมรายละเอียดโปรแกรมการบรรยายพิเศษและลงทะเบียนได้ที่ : www.nprct.org/