วัตถุประสงค์ : ทุนการศึกษา
พัฒนาวิชาการและงานวิจัย
โครงการพัฒนาห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์/ห้องเรียน (SCI Education 4.0)
โครงการพัฒนาเรือนเพาะชำเพื่อการเรียนรู้และบริการสังคม
บริจาคให้ :
ชื่อ :    นามสกุล : 
โทรศัพท์ : (0xx-xxx-xxxx)
อีเมล :
จำนวนเงินบริจาค : บาท