ภาษาไทย | English

โลโก้คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27 กันยายน 2562

 logo CU SCI 107 official

รูปโลโก้ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"Inspiration Imagination Innovation"

"สร้างแรงบันดาลใจ  ใช้จินตนาการ สู่งานนวัตกรรม"

 

Download:: 

แบบทางการ (official logo)

 

แบบไม่เป็นทางการ (informal logo)

 

 หากท่านต้องการใช้โลโก้ คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับกิจกรรมภายในหน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์ ท่านสามรถดาวน์โหลดไปเพื่อใช้งานได้เลย

ส่วนหน่วยงานภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ หรือบริษัทห้างร้าน จะใช้โลโก้ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้ติดต่อขอใช้ที่ งานบริหารกลางและทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร. 0 2218 5013 หรือ 0 2218 5000