ภาษาไทย | English

คลิปการใช้งานระบบ LessPaper ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

3 เมษายน 2563


การสร้างสแตมป์ 1: drive.google.com/file/d/1E6kFD4f0E_jQQTvZX2VoMshCSYpTAD0x/view

การสร้างสแตมป์ 2: drive.google.com/file/d/1-IeT7xVwwXzZSICYcx22suZE1U2irFHe/view


การสร้างหนังสือส่ง 1: drive.google.com/file/d/1awTbY0xGxbeMBtUvfaYaMu51-Syl0V3z/view

การสร้างหนังสือส่ง 2: drive.google.com/file/d/1jXIC6thQ1bNp0cgaKs3NS1sDDkNqIAIe/view

การสร้างหนังสือส่ง 3: drive.google.com/file/d/1vxe8FLLSDpU719c1dOOYxWes8akU1RD-/view

การสร้างหนังสือส่ง 4: drive.google.com/file/d/1bcTgMsqVdLQYRxYhGi4iyncbVTz7NmXv/view