ภาษาไทย | English

เอกสารการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ

21 ธันวาคม 2566
 • Check List ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง(ศ.)

  2023-12-21 | ขนาดไฟล์ 72.45 KB
 • Check List ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง(ผศ-รศ.)

  2023-12-21 | ขนาดไฟล์ 93.11 KB
 • ระยะเวลาการส่งเอกสารขอตำแหน่ง

  2023-12-21 | ขนาดไฟล์ 342.29 KB
 • ad ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ขอ

  2023-12-21 | ขนาดไฟล์ 281.86 KB
 • ตัวอย่างเล่ม_ผลงานทางวิชาการ

  2023-12-21 | ขนาดไฟล์ 1.24 MB
 • บันทึก ส่งเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  2023-12-21 | ขนาดไฟล์ 44.97 KB
 • วจ. 03-แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ_(แก้ไข)

  2023-12-21 | ขนาดไฟล์ 41.72 KB
 • วจ. 05-_eng

  2023-12-21 | ขนาดไฟล์ 19.25 KB
 • แบบสรุปผลงาน

  2023-12-21 | ขนาดไฟล์ 93.23 KB